True Leadership Performance

 

Personlig Lederskab * Relationer * Livskraft * Business

Personlig Lederskab, der skaber ægthed og værdi til gav og glæde for dig og dine omgivelser

Sæt dit personlige lederskab i bevægelse, tag dit næste skridt i retning af det, der giver dig større selvbevidsthed, større selvansvarlighed, større integritet og et virke med mening og formål

True Ledership Performance fokuserer på dit sande personlige lederskabspotentiale. Det betyder, at din personlige identitet og selvforståelse, du har tilegnet dig gennem din opvækst, i dine relationer og i din uddannelse og karriere, vil blive udfordret, kultiveret og integreret til et mere essentielt personligt lederskab til gavn og glæde for dig selv, dine relationer, og/eller den organisation du er en den af eller leder for.

Programmet er bygget op omkring et udviklende gruppefællesskab i en fast struktur og tryg ramme til ærlig feedback, respekt, selvansvarlighed og støtte fra andre committet og engagerede deltagere. Vi træner hinanden til at være det, vi aldrig kunne være alene.

True Performance Leadership fokuserer på kontinuerligt at kultivere fire essentielle udviklingsområder i vores personlige lederskab:

  1. Presence  -  din opmærksomhed  gennem meditation og mindful praksis til at opbygge vågenhed på bevidsthed om klarhed og ro i lyset af indre og ydre kaos.
  2. Power - din handlekraft gennem embodyment praksis og åndedrætsteknikker til at frigøre primær energi for at udvikle fysisk og mental styrke og gennemslagskraft. Opbygge vitalitet, livskraft og intuition gennem disciplinerede daglige rutiner.
  3. Passion - praktisere nærvær, sårbarhed og intimitet. En kultivering af at skabe tiltrækning, samhørighed og livsenergi- og glæde.
  4. Purpose - formål og mening. En afklaring af ens formål og mission i livet og det at manifestere den i den virkelige verden med mening.
De fire trin i programmet, indholder hverisær elementer til at kultivere essentielle personlige kompetencer og kvaliteter, der med overraskende effekt, vil få dig til at vokse og udvikle dit personlige lederskab.

Vågenhed * Klarhed * Nærvær * Retning

Vores personlige lederskab og evne til at træffe et valg, være i relationen til andre og livest kompleksitet,
afhænger af  relationen til os selv og vores egen indre opmærksomhed og balance

Programmet tilbyder og omfatter forskellige forløb, formater og intensitet, til at vække, transformere og mestre din indre autencitet, nærværet i dine relationer og retning i din professionelle karriere. Det er læring og indsigter, der vil give dig værktøjer og metoder, til at overraske og forandre den måde, hvorpå du selv og andre oplever dig og det du gør.

Du vil tage skridt, der vil vække og forme  den sti, der fører dig igennem din indre transformation og udfolde dit livsformål. Det er skridt der vil forandre og sætter dit lederskab i et nyt meningsfyldt perspektiv.

STEP FORWARD programmet er et anderledes selvudviklingsprogram i autentisk ledelse og personligt lederskab indefra og ud. Det er et forløb, hvor du kommer i kontakt med dine essentielle kvaliteter og ressourcer, samtidig med at du vil opleve et signifikant personligt løft, ekspansion og frihed.

I STEP-FORWARD programmet kommer du til at udforske din personlige identittet, dine nuværende tankemønstre, blindspots og vanlige mønstre. Programmet fokuser på dit personlige lederskab og den forandring det kræver at udvikle og udleve dit sande potentiale.

 

True Leadership Performance 

 

 

 

 

"Dit sande personlige lederskab og livsformål, er det vigtigste og mest værdifulde aktiv du har, til at skabe forandring, balance og bæredygtige resultater i dit private og professionelle liv" 

stepforward-logo-offwhite

STEP FORWARD

CVR NR. • 13232504
TELEFON +45 53 62 77 52
[email protected]