Gå ind i dit Lederskab

Personligt Lederskab med vågenhed, klarhed, nærvær & retning

Et anderledes lederudviklingsforløb

Der findes ikke mange lederudviklingsprogrammer, der tilbyder en ramme, en struktur og indhold, som formår at komme dybt ned i substansen af ens personlige selvbillede og ubevidste mønstre.  Programmet introducerer deltagerne til en dyb selvindsigt og transformerende proces i en tryg ramme, et committet og engageret fællesskab med intensitet og dynamik.

Programmet tilbyder forskellige former tilpasset en hver deltagers ønske og behov, alle sammensat med omtanke og udfra mange års erfaring og arbejde med personligudvikling og personligt lederskab. Programmets struktur og indhold, vil hjælpe til at se nye veje og muligheder på at håndtere  store som små udfordringer professionelt og privat.

 

 

 

Intention

Programmet er udformet til at inspirere og hjælpe til at udforske og udfordre deres eget selvbillede herunder overbevisninger og adfærdsmønstre, samt kultivere essentielle kvaliteter til at realisere ægte personlig lederskab med formål og mening.

Programmets primære idegrundlag er, at deltagerne genopdager sande essentielle egenskaber af dem selv. At deltagere oplever flere valgmuligheder, even til at udvise tillid, commitment og handlekraftig. At deltagerne udvikler mod til at være sårbarhed og nærværende i en hver situation. At bringe sit sande personlige lederskab ud på kanten.

 

 

Indhold

Tilgangen til hver form i programmet handler primært om opmærksomhed på ens eget selvbillede, ens ubevidste skyggesider og hvilke uhensigtsmæssige mønstre der kontrollere og forhindre dig i at være fuldt ud autentisk og ægte. Det handler om at være vågen opmærksom til stede, at udvise omsorgsfuldhed og handlekraft. Det handler om nærhed og balancen mellem de maskuline og feminine energier. Om opmærksomheden på en større bevidsthed på ens essentielle kvaliteter, værdier og udfoldelsersmuligheder. Det er et forløb, der vil afbalancere  og afspejle ægthed i ens personlige udtryk genenm tanker, ord og handling.

Den røde tråd

i programmet udover en interperspektiv egen indsigt, omfatter en konkret personlig eller professionel udfordringsopgave, som ønskes taget hånd om igennem forløbet - vi kalder det en “Self Mastery Game Plan”. En række øvelser, metoder og templates som konkrete værktøjer i dit fremadrettede personlige lederskab og virke.

 

Målgruppe

Dette forløb henvender sig til leder på flere niveauer, der ønsker at styrke deres personlige og professionelle kompetencer gennem en styrkebaseret og holistisk tilgang til selvforståelse og selvledelse. Det er for dig, der har et ønske om at kultivere og forfine dit personlige lederskab, som står over for professionelle ledelses- eller karrieremæssige udfordringer, så vel som private forhold.

Deltagerne vil som udgangspunkt være en ligeværdig sammensat gruppe af personer med forskellig baggrund og historie. Proces og metoder, vil bringe hver enkelt deltager ud på kanten af deres eget selvbillede - man vil blive set, støttet og udfordret på hvem man er og i den retning man ønsker. Det hele udfoldet i en tryg ramme og struktur, med fuld tillid, respekt og omsorg for hinanden. Du vil som deltager blive overraket over, hvilke kvaliteter du i din sandhed besidder og har at tilbyde.

Deltagerne lærer øvelser og metoder som kan tages med videre, som værktøj og inspiration i ens professionelle- og private liv.

 

 

Forløbets indhold og energien med de øvrige deltagere, har gjort mig mere fokuseret og nærværende i mit arbejde og privat. Ikke mindst kontakt til en indre kilde af konstruktiv energi, klarhed og glæde, som jeg næsten havde glemt eksisterede 

Det har været en super udbytterigt at blive forpligtet til at fokusere på hvem jeg i virkeligheden er, hvad jeg kan gøre anderledes og handle på, nedfælde det og blive holdt op på det igen og igen

Peder har en særegen og veludviklet evne til at give sparring til mig som menneske og leder. Når jeg mærker hans indføling og empati, og lytter til hans inspirerende syn på livets valg, så føler jeg mig set og beriget

Efter selv at havde deltaget i forløbet, kan jeg mærke øvelserne, nærværet med de øvrige deltagere, øjen kontakten og delingerne af hvad vore hjerte var fyldt af, har gjort mig mere forbundet til mit personlige lederskab og essens.

Hvad du får med fra forløbet

  • Et personligt værktøj og skabelon for, hvordan du fremadrettet kan opretholde kongurens i dit personlige lederskab
  • En klarhed på hvad der forhindre dig og holder dig tilbage i at udleve dit sande potentiale
  • En defineret og brugbar “Self Mastery Game Plan”
  • Et personligt manifest som i en hver situation og udfordring ville kunne genfinde din klarhed, valgmulighed og beslutsomhed

Hvad får dine omgivelser ud af din deltagelse

  • En opmærksom, autentisk og inspirerende person og leder, der kan være nærværende og træffe beslutninger i kaos og udfordrende situationer
  • En person der kan udvise empati, klarhed og retning på en og samme tid
  • En person der udviser selvansvarlighed og ægthed, som kan være rolle model og inspiration for andre
  • Et menneske der rummer de personlige kvalifikationer der på bedste vis tjener sine relationer, team eller den organisation vedkommende er en del af

d"Der findes simpelthen intet andet, der kan erstatte det, at være forbundet med andre engagerede deltagere og som forpligter mere til at træde in i processen med sårbarhed og mod, og udfolde ens sande personlige lederskab"

De forbindelser, indsigter, øvelser og erfaringer, du modtager igennem forløbet, er nøglen til din udvikling og det at vokse i dit lederskab. At arbejde systematisk og dynamisk med andre er en værdifuld og vital ressource for at holde dig vågen på dine blinde vinkler og skabe det liv og virke du ønsker. Det er din chance for at træde frem i lyset og modtage dyb, ærlig og øjeblikkelig feedback. Det er deltagere. der selv er motiveret forat finde nye veje, til at hjælpe andre med at opfylde deres livsformål og vokse i deres individuelle lederskab, som samtidig er forpligtet til at opfylde deres eget. Et stærkt committet og udviklende fællesskab danner rammen for din udvikling.

stepforward-logo-offwhite

STEP FORWARD

CVR NR. • 13232504
TELEFON +45 53 62 77 52
[email protected]